מרכזי ההספקה הלוגיסטיים של צה"ל

"המרכזים הלוגסטיים שייבנו צפויים לכלול יותר מ-250 אלף מ"ר בנוי לגובה בכדי לצמצם שימוש בקרקע ולהימנע מהרחבת שטחי המחנות."

מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון בחר בקבוצת שפיר ואוריין לוגיסטיקה להקים את מרכז ההספקה העתידי של צה"ל. החתימה על חוזה הזיכיון תתרחש בחודשים הקרובים, ולאחריה יעמדו לרשות הקבוצה שזכתה שנה לצורך סגירה פיננסית ועוד כארבע שנים להקמת הפרויקט. היקף החוזה עומד על כ-5.5 מיליארד שקל. בתגובה זינקה מניית שפיר ב9% ומניית אוריין ב40%.

כחלק מהתוכנית העתידית, כך מסבירים במשרד הביטחון, יבוצע איחוד ארגוני של כלל המרכזים הלוגיסטיים תחת מפקדה אחת ובשלושה מוקדים – בצפון במרכז ובדרום. שלושתם, כך נמסר, יופעלו במחנות קיימים וצפויים להתחיל לפעול ביין השנים 2026-2024. בהודעת משרד הביטחון נכתב כי "המרכזים הלוגסטיים שייבנו צפויים לכלול יותר מ-250 אלף מ"ר בנוי לגובה בכדי לצמצם שימוש בקרקע ולהימנע מהרחבת שטחי המחנות. התכנסות צה"ל לכדי שלושה מוקדים לוגיסטיים תפנה כ-1,800 דונמים – חלק ניכר מהם באזורי הביקוש – מה שיאפשר למדינה לבנות עשרות אלפי יחידות דיור, שטחים פתוחים וציבוריים ושימושים שונים לרווחת הציבור.", נכתב בהודעת משרד הבטחון.

בשפיר ואוריין ציינו בהודעה שפרסמו בנושא, כי מענק ההקמה בגין הפרויקט עומד על 1.25 מיליארד שקל, שישולם לשותפות "בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ההקמה של הפרויקט", נוסף לתשלומים קבועים ומשתנים, שיצטברו בסך הכול לכ-5.5 מיליארד שקל. עוד ציינו שם כי "זכיית הזכיין בפרויקט כפופה להשלמת 'סגירה פיננסית' של הפרויקט בתוך תקופה של עד 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם הזיכיון". במסגרת זו יידרשו השותפות, באמצעותה החברה הייעודית שהקימו, "להתקשר בהסכמים מחייבים למימון הנדרש לצורך הקמת הפרויקט ותפעולו".

כעת נדרשת השותפות להעמיד ערבות טרום הקמה של 60 מיליון שקל, שתוחלף בערבות הקמה של כ-130 מיליון שקל "עם קבלת אישור תחילת עבודות מאת המזמין", ואשר תופחת בעתיד "בהתאם להתקדמות העבודות וקבלת אישור מוכנות להפעלה". חלקה של שפיר בשותפות עם אוריין, באמצעות חברה בת, הוא 60%, והיתרה בידי חברת הלוגיסטיקה שבשליטת המנכ"ל חן למדן.

כן נמסר כי, "תפיסת ההפעלה של מרכז ההספקה החדש מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות לשליטה במלאי בשילוב מערכות אוטומציה שונות. התכנון החדש יאפשר מתן מענה רב זרועי ושיפור השירות ליחידות: בכל אחד מהמוקדים יאוחסן מגוון רחב של ציוד, המאפשר את הקיום השוטף של צה"ל".

מי שריכז את הצעת המכרז עבור קבוצת שפיר-אוריין הוא קצין לוגיסטיקה ראשי לשעבר בצה"ל, תא"ל (במיל') רון אילוז.

אילוז: "זהו פרויקט בעל חשיבות לאומית היושב על הציר המבצעי של הצבא, שישפר משמעותית את שרשרת האספקה של צה"ל בזכות חדשנותו הטכנולוגיות. אנחנו בשפיר, שזכתה במכרז יחד עם אוריין, שמחים להמשיך בתנופת העשייה, בניהול והקמה של מגה פרויקטים לאומיים כדוגמת כביש 6, הרכבת הקלה בירושלים ונמל חיפה".

 

מקור הכתבה