בית א.נ.ר

בית א.נ.ר בת"א

דיפון וחפירה במי תהום וביצוע שלד באמצעות תבנית מתרוממת לגרעין הבניין

שטח המבנה: 10,000 מ"ר