בית מרכזים בירושלים

בניין משרדים בהר החוצבים בירושליים בשטח של 10,00 מ"ר