בריכת מים בית שמש

משרדינו מתכנן בעבור חברת תה"ל ומקורות בריכה מים דרוכה בנפח 12,000 מ"ק בבית שמש

הפרויקט בביצוע מתקדם