ברלין 7 ת"א

בניין יוקרה בצפון תל אביב

אדריכל: אלישע רובין

ניהול פרויקט: מדפיס זרזקי

סטאטוס: הושלם