דיור מוגן ארנונה

מבנה דיור מוגן בשכונת ארנונה בירושלים הכולל 340 יח"ד + קומת מסחר

סה"כ שטח המבנה כ-50,000 מ"ר

מזמין העבודה: שפיר מגורים + עד 120

אדריכל: קולקר אפשטיין

סטאטוס: בתכנון