האירוס ראשל"צ

מבנה הכולל 3,500 מ"ר של גני ילדים, מסחר, בית כנסת ושטחים ציבוריים

מזמין העבודה: החברה הכלכלית ראשל"צ

אדריכל: ליואי דובריינסקי

ניהול פרויקט: מילומור

סטאטוס: תכנון