האנגר אפר פחם – חברת החשמל

משרדינו מתכנן בעבור חברת החשמל האנגר אפר פחם בשטח של כ-2,500 מ"ר ובגובה 15 מ' האנגר לצורך אחסון אפר פחם בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה

קונסטרוקציית הגג הינה אגדי פלדה במפתחים של 40 מטר

רצפת הבטון מתוכננת לקבל עומסים של כלים הנדסיים כבדים אשר עתידים לעלות עליה

קירות הבטון מתוכננים לקבל לחץ של עפר הפחם לגובה של כ-5 מטר.

סטאטוס: הושלם