המושבה בשריד

שכונת מגורים הכוללת 480 יח"ד ב-45 בניינים

מזמין העבודה: אדר בעמקים

ניהול הפרויקט: אי שטרן

אדריכל: איצקין אדריכלים

סטאטוס: הושלם