הרבי מבכרך 42 תל אביב

במסגרת הפרויקט תכנן משרדינו שיקום ותוספת קומות למבנה לשימור מחמיר בת"א

במסגרת התכנון תכנן משרדינו תליה לחזיתות המבנה על מנת לבנות את תוספות הבנייה הנדרשות

מזמין העבודה: שרון קרפול

אדריכלים: A3 אדריכלים , אמנון בר אור אדריכל שימור

ניהול פרויקט: אייל שריג

סטאטוס: הושלם