הרחבת מתקן ההתפלה אשדוד

במסגרת רכישת מתקן ההתפלה אשדוד ע"י שפיר מבוצעות עבודות להרחבת מתקן ההתפלה והקמת תחנת כוח

התכנון כולל תחנת כוח בהיקף 150MW , מבני סדנאות, מחסנים, גשרי צנרת, ארובות

מזמין: שפיר תעשייה + GES

ניהול פרויקט: WDI

אדריכל: אורבך הלוי אדריכלים

סטאטוס: תכנון / ביצוע