הרחבת מתקן ההתפלה סבחה אילת

במסגרת הפרויקט הלאומי הרחבת מתקן ההתפלה סבחה אילת של חברת מקורות מתכנן משרדינו

את תחנת השאיבה החדשה על חוף ימה של אילת

התכנון כולל תחנת שאיבה תת קרקעית בתוך הים, מבני חשמל , יסודות ליחידות שאיבה, מבני גנרטורים, ומבני מאצרות

מזמין העבודה: חברת מקורות

סטאטוס: בביצוע