כוכב הים האדום באילת

מבנה מסעדה עם קירוי גג מיריעות מתוחות כולל גשר ימי ומסעדה תת ימית מתחת לפני המים