לוינשטיין שוהם

קומפלקס מגורי בוטיק בשוהם

הפרוייקט נעשה בעבור חברת לוינשטיין.

אדריכל: קיקה ברא"ז

סטאטוס: הושלם