מאגר גן סאקר ירושלים

במסגרת הפרויקט מתכנן משרדינו מאגר מים תת קרקע בנפח 25,000 מ"ק מתחת לגן סאקר בירושלים

בנוסף מתוכנן מבנה משאבות

מעל המאגר ייבנה מגרש פוטבול

מזמין: חברת הגיחון ירושלים

ניהול פרויקט: INPROJECT

אדריכל: פרטים אדריכלים