מגדל המגנים חיפה – בנק לאומי

המשרד תכנן, ניהל ופקח את שיקום ההנדסי לכל מעטפת הבניין.