מפעל שפד"ן ראשון לציון

מפעל למחזור פסולת שמתכנן משרדינו בראשון לציון

מדובר במתקן סגור שמתוכנן לפעול כ-310 ימים בשנה וכ-200 משאיות ישנעו אליו פסולת מכל אזור המרכז לאורך כל שעות היממה. האתר יכלול אוגר לקליטת הפסולת, מערך מכני שימיין ויפריד את סוגי הפסולת, מתקן לטיפול ביולוגי בחלק ממנה ומתקנים להפקת ביו-גז והפיכתו לחשמל ועוד. בהיותו מתקן סגור, הוא יפלוט אוויר בצורה מבוקרת לאחר טיפול דו-שלבי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות שמיושמות באתרים דומים בעולם באופן שמונע מפגעים סביבתיים.

מבחינה קונסטרוקטיבית המתקן כולל מספר מבני תעשייה כבדה מבטון ומפלדה בשיטות שונות ותנאי סביבה מורכבים.

מזמין העבודה: שיכון ובינוי סולל בונה

עלות הפרויקט – כ-800 מיליון ש"ח

סטאטוס: בביצוע