מרכז מסחרי ואשכול גנים בחולון

מרכז מסחרי ואשכול גנים בחולון

בעבור החברה הכלכלית חולון

סטאטוס: בביצוע