מרכז קהילתי רמת גן

מרכז קהילתי ברמת גן בשטח 10,000 מ"ר

המרכז כולל 5 קומות עיליות המכילות ספריה,חדרי כיתות ומגורים

ו-3 קומות תת קרקעיות הכוללות מקווה וחניון תת קרקעי

מזמין העבודה: עיריית רמת גן

אדריכל: כנפו כלימור אדריכלים

סטאטוס: בתכנון