מתחם הרשות – הוד השרון

מתחם עירוב שימושים הכולל 194 יח"ד לבנייה חדשה במסגרת פינוי בינוי + בניין משרדים ומסחר + חניון תת קרקעי

מזמין העבודה: אב-גד

אדריכל: נוימן חיינר אדריכלים

ניהול פרויקט: שליו-מור יוסף

סטאטוס: בתכנון