מתנ"ס עלומים

סניפי בנק אוצר החייל בגלילות וצריפין