נוריות – עופר אהרון

מתחם מגורים הכולל 3 מבנים בני 10 קומות עם קומת מסחר ו-3 קומות חניון תת קרקעי סה"כ 104 יח"ד

מזמין העבודה: עופר אהרון

אדריכל: איצקין אדריכלים

סטאטוס: בתכנון