נוריות ראשל"צ

400 יח"ד במגדלים של 8-23 קומות, מרתפי חנייה ושטחי מסחר

מזמין העבודה: אורון נדל"ן

אדריכלים: לארי שטרנשטיין

ניהול הפרויקט: אלה בן נון

סטאטוס: בתכנון