סניפי בנק אוצר החייל

סניפי בנק אוצר החייל בגלילות וצריפין