מרכזי הספקה לוגיסטיים

פרויקט מרכזי ההספקה של צה"ל

הפרויקט כולל עשרות האנגרים כחלק מהמחסנים הלוגיסטיים של צה"ל ומבני מנהלה

מזמין העבודה: חברת שפיר

אדריכלים, קולקר אפשטיין, הוק אדריכלים, אורבך הלוי

ניהול פרויקט: מסד עוז, WDI

שטח הפרויקט: 270,000 מ"ר ב-3 בסיסים.

במסגרת הפרויקט מתכנן משרדינו עשרות מחסנים לוגיסטיים מקונסטרוקציית פלדה הכוללים אגדי פלדה במפתחים של עד 50 מטר

כמו כן מתכנן משרדינו את המתחם המנהלתי המרכזי לחיל הלוגיסטיקה הכולל מבנה משרדים, מבנה מגורים, אודיטוריום, מבנה קישור וגיוס, חדר אוכל ומטבח, מרכז כנסים וכו' בשטח של 30,000 מ"ר מבני בטון.

סטאטוס: בתכנון