קטמונים ירושלים

מתחם התחדשות עירונית בשכונת קטמונים בירושלים

המתחם כולל בניית 440 יח"ד חדשות במגדלים של 13-36 קומות , שטחי מסחר ומבני ציבור

המתחם כולל חניון תת קרקעי בן 4 קומות

מזמין העבודה: ICR

אדריכל: יסקי מור סיוון

ניהול פרויקט: וקסמן גוברין גבע

סטאטוס: בתכנון