קירוי אתר פסולת – ת"א

קירוי לאתר פסולת עירוני ממבנה הבנוי מקונסטרוקציית פלדה עם יריעות מתוחות

מפתח קשתות הקונסטרוקציה כ-50 מטר

מזמין: עיריית ת"א אגף שפע

אדריכל: עמי קורן