קריית הייטק הוד השרון

בניין משרדים והייטק כולל מרתפי חנייה בשטח של 35,000 מ"ר