שיקום ושיפוץ בניין עיריית ת"א

המשרד תכנן וניהל את השיקום ההנדסי לכל קירות חוץ של הבניין. כמו כן המשרד תכנן שינויים פנימיים בשלד הבניין.