תדהר אחיסמך לוד

משרדינו מתכנן בעבור חברת תדהר מתחם הכולל 200 יח"ד ב- 6 בניינים כולל 4 מרתפי חניה בשכנות אחיסמך לוד

בנוסף תכנן משרדינו בשכונת אחיסמך גם לקבוצות רכישה נוספות סה"כ כ-1200 יח"ד

הפרויקט בשלבי סיום ביצוע

אדריכלים: גיורא גורא + V5

מזמין העבודה: תדהר + קבוצות רכישה

סטאטוס: בשלבי ביצוע מתקדם