שפיר באר יעקב

580 יח"ד ב 15 בניינים בני 7-21 קומות כולל 8 חניונים תת קרקעיים

מזמין העבודה: שפיר מגורים

אדריכל: V5 בני אנקשטיין

סטאטוס: בתכנון