שפיר צומת סביון

מתחם הכולל עירוב שימושים

200 יח"ד + 60,000 מ"ר למשרדים ומסחר

סה"כ שטח בנייה – 115,000 מ"ר

יזם: שפיר מגורים

אדריכל: סקורקא אדריכלים

סטאטוס: תכנון