תחנות עין כרם וכסלון

במסגרת הפרוייקט הלאומי "הקו החמישי לירושליים" משרדינו מתכנן את תחנות שאיבת המים עין כרם וכסלון לחברת מקורות.

במסגרת פרוייקט זה משרדינו מתכנן בריכות מים בנפח 30,000 קו"ב עם גג ירוק, מבני משאבות, מבני חשמל, קירות דיפון וכו'

סטאטוס: הושלם