תחנת רכבת אחיטוב

כחלק מתכנון המסילה המזרחית מתוכננת במשרדינו תחנת רכבת חדשה באחיטוב בעבור רכבת ישראל

מזמין: רכבת ישראל

אדריכל הפרויקט: פלג אדריכלים

ניהול: ח.פ.ת

סטאטוס: בתכנון