תחנת רכבת חדרה מזרח

כחלק מתכנון המסילה המזרחית מתכנן משרדינו תכנת רכבת חדשה בחדרה מזרח בעבור רכבת ישראל.

מזמין: רכבת ישראל

אדריכלים: פלג אדריכלים

ניהול פרויקט: ח.פ.ת

סטאטוס: בביצוע