תיכון אלון רמת גן

תיכון אלון רמת גן סה"כ 24 כיתות בשטח 5,000 מ"ר

מזמין העבודה: החברה הכלכלית רמת גן

ניהול הפרויקט: אודי גולן ניהול פרויקטים

אדריכל: יהושע שוני אדריכלים