Israel Pavilion – אקספו דובאי

מבנה מדינת ישראל בתחרות אקספו דובאי לשנת 2021

המבנה כולל מסגרות פלדה בגובה 15 מטר המחזיקות מסכי ענק

וכמו כן משטח הבנוי מקונסטרוקצית פלדה עם שביל עליה אשר תחתיו ישנו חדרי מבקרים ואולמות

המבנה תוכנן עפ"י תקנים בינלאומיים

מזמין העבודה: משרד החוץ באמצעות חברת AVS

אדריכל: דוד כנפו