ראיון בערוץ הכנסת עם מהנדס ישראל שני בנושא מבנים מסוכנים